Lidmaatschap

Het lidmaatschap bij TC Boekel geeft een vrije toegang tot ons tennispark, de mogelijkheid om nagenoeg onbeperkt vrij te kunnen tennissen en de optie om deel te nemen aan door de club georganiseerde interne competities en toernooien. Alle leden van TC Boekel worden tevens ingeschreven bij de KNLTB, zodat ook deelname aan open toernooien bij TC Boekel en bij andere tennisverenigingen mogelijk is.

Aanmelden lidmaatschap:
Iedereen die lid wil worden van TC Boekel, kan zich aanmelden via het online inschrijfformulier.

Contributies en inschrijfgeld 2019:
Contributie junioren per maand                                          € 22,00 tot € 29,00 *
Contributie senioren per jaar                                               € 122,00 **
Contributie rustend lid                                                          € 20,00 **
Inschrijfgeld (eenmalig bij aanmelding als nieuw lid)      € 20,00 **
* Informatie over de diverse abonnementen voor junioren is te vinden in de bijlage onderaan deze pagina.
** Inclusief KNLTB-lidmaatschap en KNLTB-ledenpas van € 18,-.

Inschrijving:
Na aanmelding ontvangt elk lid een machtigingsformulier met het verzoek dit volledig in te vullen en het formulier ondertekend terug te sturen aan de ledenadministratie. Tevens wordt gevraagd om een pasfoto, indien die bij het online aanmeldformulier niet is meegezonden.

Vervolgens wordt de inschrijving verwerkt, ontvangt u een voorlopige ledenpas en wordt een KNLTB-ledenpas aangevraagd. Wanneer de KNLTB-pas binnenkomt (dit kan 3 tot 4 weken duren en in het begin van het jaar zelfs nog langer), wordt u verzocht deze bij de ledenadministratie op te halen tegen inlevering van de eerder verstrekte tijdelijke ledenpas.

Rustend lid:
Mocht u lange tijd niet in de gelegenheid zijn om te tennissen, dan kunt u zich aanmelden als rustend lid. Dit kan alleen vóór aanvang van een nieuw kalenderjaar en u betaalt dan € 20,00 contributie (dit is ongeveer gelijk aan de verschuldigde bijdrage aan de KNLTB). U kunt dan géén gebruik maken van de tennisbanen.

Mocht u in de loop van het jaar weer kunnen gaan tennissen, dan meldt u dit via een e-mail naar de ledenadministratie. De contributie wordt dan over de resterende periode van het jaar verrekend.

Afmelden lidmaatschap:
Voor het afmelden als lid van onze vereniging volstaat een e-mail naar de ledenadministratie.

Afmelden dient uiterlijk op de laatste dag van het kalenderjaar te gebeuren. Mocht u zich in januari nog afmelden dan wordt u € 20,00 in rekening gebracht voor de door ons gemaakte kosten aan de KNLTB. Reeds betaalde contributiegelden worden niet gerestitueerd.

Vragen:
Hebt u nog andere vragen met betrekking tot het lidmaatschap of alles wat daarmee samenhangt, neem dan rustig contact op met de ledenadministratie.

Ledenadministratie:
Rien Kremers
Telefoon: 06-37324756
E-mail leden@tcboekel.nl

Downloads:

Lidmaatschap Overzicht