Contributie 2018

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 29 januari j.l. is de contributie voor het jaar 2018 vastgesteld.  De contributie voor de senioren wordt verhoogd naar € 120 (+ 1,75%).

Lidmaatschap overzicht