Contributie 2019

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 28 januari j.l. is de contributie voor het jaar 2019 vastgesteld.  De contributie voor de senioren wordt verhoogd naar € 122,-.

Lidmaatschap Overzicht