Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als gevolg van de invoering van de nieuwe Privacywet heeft TC een Privacyreglement opgesteld. Dit Privacyreglement is gepubliceerd op onze website.

Vanzelfsprekend stelt TC Boekel alles in het werk om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van haar leden. Leden die vragen en/of opmerkingen hebben over dit Privacyreglement kunnen een mail sturen naar info@tcboekel.nl. 

Achter het inlogpassword kan ieder lid het gebruik van haar/zijn persoonsgegevens zelf instellen.

Bestuur TC Boekel.

Nieuws Overzicht