Informatie Voorjaarscompetitie 2019

Door de KNLTB zijn de voorbereidingen voor de grootste competitie ter wereld al weer in volle gang: De KNLTB voorjaarscompetitie 2019.
 

 

Knltb

november 2018

 

http://images.m16.mailplus.nl/mailing31545439/brandbox_optie_2.jpg

 

Beste leden van TC Boekel,

Door de KNLTB zijn de voorbereidingen voor de grootste competitie ter wereld al weer in volle gang:

De KNLTB voorjaarscompetitie 2019.

Hierbij ontvang je al de eerste informatie over de Voorjaarscompetitie: een uitleg over de harmonisatie van competitievormen, de speeldata en de inschrijfmogelijkheden. 

Door de KNLTB worden sinds 2017 ook nieuwe competitiesoorten zoals 8&9 competitie en de zomeravond aangeboden. Echter door het aantal spelende competitieteams en de baanbezetting op andere dagen is voor  2019 afgesproken dat bij onze vereniging alleen de 8&9 competitie (voor de beginnende spelers/speelsters) op de zondagmiddag ( begintijd tussen 17.00 en 20.00 uur) en misschien ook op de donderdagavond ( 19.00 uur) wordt aangeboden. Dit laatste afhankelijk van de beschikbaarheid van banen op die avond.

 

Alle aanvoerders van de teams die in 2017 of 2018 competitie hebben gespeeld krijgen alle informatie begin december via een mail.

Als er leden zijn die nu nog geen competitie spelen, maar wel interesse hebben om met een team van minimaal 4 (liefst 6) deel te nemen kunnen mij altijd vragen om extra informatie. Voor de 8&9 competitie minimaal 3 spelers/speelsters. 

Een extra oproep voor de wat oudere spelers/speelsters. Voor hen worden ook competities georganiseerd in de middag.

 

Extra informatie is ook te vinden op:

 

Tot 25 december is het mogelijk om een deelnemende ploeg incl. ploegsamenstelling via mail (totohoof@live.nl)  bij mij aan te melden. Als er meer teams zich hebben aangemeld dan er geplaatst kunnen worden dan zal er geloot worden. Regels m.b.t. het loten worden momenteel besproken, maar zullen tijdig bekend worden gemaakt.

 

Met sportieve groet, 

 

Toon van Hoof

verenigingscompetitieleider

 

 

 
 
 
 

 

http://images.m16.mailplus.nl/mailing31545439/competitie___560_.jpg

Harmonisatie van competitievormen

In de afgelopen periode heeft de KNLTB de competitievormen van de districts-/ regiocompetities geharmoniseerd (de landelijke zondagcompetitie was al geharmoniseerd en is daarom buiten beschouwing gebleven). Mede als gevolg van het afschaffen van de districtsgrenzen zijn er competitiesoorten samengevoegd, waardoor het aanbod is teruggebracht van ruim 300 soorten naar circa 90 soorten. Hierdoor is er een uniform landelijk aanbod gecreëerd. Dit landelijke aanbod wordt aangevuld met een aantal regio specifieke soorten. Klik hier voor het competitie aanbod in Oost- Brabant.

Aanleiding van de harmonisatie

 • Te grote versnippering van het aantal soorten
 • Grote niveauverschillen
 • Grote reisafstanden
 • Opheffen van de districten


Gevolgen van de harmonisatie voor de aanvraag van 2019

 • Ploegrechten VJC van districts-/ regiocompetities komen te vervallen. Dit betekent dat er door clubs voor ieder team eenmalig een ploegopgave gedaan moet worden. Dit stelt de KNLTB in staat om een ideale piramide van klassen samen te stellen. Daarna zullen jaarlijks de ploegrechten weer gelden.
  N.B. De ploegrechten voor de landelijke competitie (zondag) blijven bestaan.
 • Competitiesoorten met verschillende leeftijdsgrenzen zijn samengevoegd, omdat: 
  - Data heeft aangetoond dat de leeftijden van spelers in de verschillende leeftijdscategorieen vrijwel identiek zijn; 
  - Het aantal deelnemers dermate laag was dat er niet langer een kwalitatief sterke competitie aangeboden kon worden. 
 • Harmonisatie van de regelgeving: overal gelijke begintijden (op dagen waarop met vaste aanvangstijden wordt gespeeld/ op zaterdag en zondag blijven de variabele aanvangstijden gelden), het spelen met wisselende dubbelpartners wordt standaard, aantal banen per thuisspelend team wordt overal gelijk en overal dezelfde telmethoden.


Voordelen nieuwe aanbod voor 2019

 • Meer massa: meer spelers en teams per soort
 • Minder niveauverschil binnen de poules
 • Kortere reisafstanden
 • Meer variatie in tegenstanders


Bovenstaande voordelen leveren allemaal een positieve bijdrage aan het competitie plezier! 
Volgende week ontvang je als VCL een voorbeeldtekst, die je kan gebruiken in de communicatie richting leden om ze te informeren over de harmonisatie en het vernieuwe aanbod.

 

 


http://images.m16.mailplus.nl/mailing31545439/competitie_2__560_.jpg

Inschrijven KNLTB Voorjaarscompetitie 2019

Een grote wens van zowel verenigingen als de KNLTB is om dezelfde inschrijftermijn aan te houden voor alle competities, zowel jeugd als senioren.

De inschrijving voor rood en oranje staat daarom ook in dezelfde periode open.


Informatie jeugd
Alle VCL's en Tenniskids functionarissen ontvangen volgende week alle informatie over de KNLTB Voorjaarscompetitie voor de jeugd (rood, oranje, groen en geel).

 

 

 

Inschrijving

 • Het inschrijfgeld voor deelname aan zowel de Voorjaarscompetitie 2019 als 8&9 Tennis bedraagt €37,71 per team. Daar komen de kosten van de ballen nog bij, die in 2019 mogelijk lager zijn omdat wordt afgestapt van de Tretorn ballen


Indien een reeds ingeschreven ploeg zich na 1 februari 2019 terugtrekt zal de KNLTB helaas genoodzaakt zijn een boete op te leggen van €115,-. Voor een terugtrekking van een reeds ingeschreven ploeg na publicatie van de indeling geldt een boete van €225,-. Kosten zullen worden verhaald op het betreffende team.

 

 

 

Banenschema

Op alle doordeweekse competitiedagen dient het minimum aantal van 1 1/3 baan per thuisspelend team beschikbaar te zijn (dispensatie is eventueel mogelijk).

Op zaterdag en zondag gelden variabele begintijden tussen 9.00-16.30 uur.

 

 

 

Leeftijden

Er gelden leeftijdsbeperkingen voor een aantal competitiesoorten (10 t/m 14 jaar, 11 t/m 17 jaar, 17+, 35+, 50+). Bij de jeugd 10 t/m 14 jaar en 11 t/m 17 jaar geldt een uitzondering. In de gemengd-, heren- en damescompetitie op zondag geldt geen leeftijdsrestrictie.

 

 

 

Team NL

Nederlandse Loterij

Heineken

Rabobank

KPN

Nieuws overzicht