Respect.Boekel

Samen, niemand buitengesloten!

Respect.Boekel streeft ernaar dat alle kinderen erbij horen en dat niemand wordt buitengesloten. Dit is waar het de Boekelse scholen, sportclubs, verenigingen, opvang en gemeente om gaat. Ieder kind verdient een plek waar het door volwassenen gezien en verstaan wordt en waar het zich gelukkig kan voelen.

Ook wij zijn een Respectpunt!

Komend jaar zullen wij ons o.a. bezig blijven houden met het samenwerken aan een fijne en goede sfeer binnen onze tennisclub zodat iedereen zich thuis voelt op het tennispark.

Laten we er gezamenlijk voor gaan: Samen, niemand buitengesloten.

Fijne feestdagen en een sportief 2019 toegewenst!

Nieuws overzicht