Informatie over competitie en loting

Externe competitie:
De externe competities worden in het voorjaar, najaar en winter georganiseerd door de KNLTB, maar wordt verder inhoudelijk intern geregeld door de technische commissie.
Hieronder lees je hoe dit gaat.

De teams van TC Boekel nemen het op tegen teams van andere verenigingen, zowel uit Oost-Brabant, als soms landelijk. De opgave hiervan kan zowel individueel als in teamverband gebeuren. Bij individuele opgave zorgt de externe competitieleider van onze vereniging ervoor (indien mogelijk) dat deze individuele speler in een team geplaatst wordt. Bij opgave van een team bij de KNLTB is het niet meer mogelijk dit team uit de competitie terug te trekken. De competitiewedstrijden moeten dan dus ook gespeeld worden. Door mee te doen aan deze competitie, maakt u dus wel regelmatig een uitstapje naar andere tennisclubs.

BIJ TC BOEKEL SPELEN WE DE VOLGENDE COMPETITIES:
1. Externe voorjaarscompetitie:
* Donderdag: 1 + 6 (7) teams
o Donderdagochtend Dames Dubbel.
o Donderdagavond Dames Dubbel en Heren Dubbel en/of de 8 & 9 (starters) competitie.
o 6 Banen beschikbaar waarop 3 teams thuis kunnen spelen en 3 teams uit.?? Indien er een of meerder 8&9 teams willen spelen kan er, indien nodig, 1 baan extra gebruikt worden.

* Vrijdag: 10 teams
o Mogelijkheid op vrijdagmiddag : Heren Dubbel en Gemengd dubbel.
o Vrijdagavond: Heren Dubbel en Dames Dubbel.
o 10 Banen beschikbaar, er kunnen 5 teams uit en 5 teams thuis spelen.

* Zaterdag: 11 teams
o Diverse categorieën mogelijk
o Overdag 6-8 banen beschikbaar, 2 voor training indien nodig en/of vrij tennis.

* Zondag: 14 teams (+ 8&9) teams
o Overdag diverse categorieën en veel jeugdteams met korte wedstrijden.
o 8 Banen beschikbaar, 2 voor vrij tennis.

2. Externe najaarscompetitie: Competitievorm verschilt per jaar.
* Donderdagochtend: 8 banen beschikbaar.
* Donderdagavond: 6 teams maximaal, 6 banen beschikbaar.
* Op vrijdag spelen we interne competitie, dus geen externe.
* Zaterdag overdag: 8 banen beschikbaar.
* Zondag overdag: 8 banen beschikbaar.

3. Externe wintercompetitie: Competitievorm verschilt per jaar
* Donderdagochtend: 8 banen beschikbaar.
* Donderdagavond: 6 teams maximaal, 6 banen beschikbaar.
* Op vrijdag spelen we interne competitie, dus geen externe.
* Zaterdag overdag: 8 banen beschikbaar.
* Zondag overdag: 8 banen beschikbaar.

Indien er zich teveel teams hebben opgegeven voor de baancapaciteit heeft de Technische Commissie in overeenstemming met het bestuur een lotingsschema opgesteld, waarbij elk team om de beurt uitgeloot wordt. De competitieleider verzorgt de loting en ziet erop toe dat het eerlijk gebeurt, samen met een afgevaardigde van de technische commissie.

Lotingprocedure vanaf 2018:

Donderdag: Bij 6 banen= totaal 6 teams mogelijk

Als er 9 teams worden op gegeven: = 3/9 Na uitloten 2 jaar niet mee loten 1 op 3
Als er 8 teams worden op gegeven: = 2/8 Na uitloten 3 jaar niet mee loten 1 op 4
Als er 7 teams worden op gegeven: = 1/7 Na uitloten 6 jaar niet mee loten 1 op 7

Twee 8& 9 teams belasten samen evenveel als 1 team, zij spelen nl ieder maar 2 wedstrijden. De andere teams 4.

Vrijdag: alleen in het voorjaar. Bij 10 banen: totaal 10 teams mogelijk Als er 14 teams worden op gegeven =4/14  Na uitloten 2 jaar niet mee loten 1 op 3,5
Als er 13 teams worden op gegeven: =3/13 Na uitloten 3 jaar niet mee loten 1 op 4
Als er 12 teams worden op gegeven: =2/12 Na uitloten 5 jaar niet mee loten 1 op 6
Als er 11 teams worden op gegeven =1/11  Na uitloten 10 jaar niet mee loten 1 op 10

Totale conclusie

Hoe lang teams niet mee hoeven te loten is sterk afhankelijk van het aantal opgaves in komende jaren. Dus is het moeilijk om aan te geven hoe lang een team niet mee hoeft te loten. Daarnaast heb je ook te maken met nieuwe en stoppende teams.
Een nieuw team wat nog niet aan een competitie meegedaan heeft wordt het eerste jaar vrijgesteld van loting.
Een team wordt pas als nieuw team gezien als er 60 % nieuwe spelers meedoen.
Een team kan maar EEN KEER PER JAAR worden uitgeloot.
We hebben de afspraak, dat je na uitloten minimaal de eerste 2 jaar niet mee hoeft te loten, alleen dat kan langer worden als er in de komende jaren minder opgaves zijn of dat we meer banen kunnen gebruiken. Echter, dat is alleen maar per competitie vast te stellen.
Indien een team uitgeloot is wordt pas vrijstelling verleend als minstens 60 % van het uitgelote team meedoet.
Indien men uitgeloot is op donderdag of vrijdag en op een andere dag gaat spelen, en na één jaar teruggaat naar de donderdag of vrijdag, behoudt het team het recht om niet mee te loten.

Bij te laat aanmelden kun je niet meedoen.

Spelers die geen lid zijn van TC Boekel, mogen een team compleet maken. Dit mag maximaal 1 persoon per team zijn (indien er geloot moet worden). Deze spelers betalen € 25 voor een bijzonder lidmaatschap plus de onkosten met het team van de ballen en de competitie. Spelers die nu (2018) al meedoen vallen buiten deze regel.
Indien er zaken anders geregeld worden, of er situaties zijn die hier niet zijn omschreven, beslist altijd de competitieleider in overleg met de technische commissie.
Meer informatie over de externe competitie en de competitievormen is ook te vinden op www.knltb.nl

Contactpersoon:
Toon van Hoof
Externe competitieleider
Email Toon

 

Nieuws overzicht