Wijziging bardienst reglement

Er is een kleine aanpassing gedaan aan het bardienst reglement

De wijziging is als volgt:

Vrijstelling van de bardienst
Leden onder de 18 en boven de 67 jaar zijn automatisch vrijgesteld en draaien geen bardienst. Daarnaast zijn inactieve leden, rustende leden en nieuwe leden * (< 1 jaar lid) vrijgesteld van het draaien van een bardienst.
* Men is ‘nieuw lid’ wanneer men in de 3 voorgaande jaren nog geen lid is geweest van TC Boekel.

Het complete reglement is hier te vinden (inloggen vereist)

Nieuws overzicht