Verbouwing kantine gereed!

Donderdagavond 12 september is de kantine na een grondige verbouwing in gebruik genomen.
Met de positieve reacties die we de afgelopen dagen en weken hebben ontvangen zijn we erg blij.

Goed werk heeft tijd nodig!
Het traject heeft alles bij elkaar enkele jaren geduurd.
Er zijn meerdere informatieavonden georganiseerd om te inventariseren hoe de kantine eruit zou moeten komen te zien en hoe we het bijbehorende kostenplaatje zouden kunnen financieren.
Door gehoor te geven aan jullie wensen is het gevraagde budget unaniem goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering van 24 september 2018.
Met zoveel draagvlak binnen de club is onze bouwcommissie vervolgens aan de slag gegaan.

Vanaf ultimo april tot donderdagmiddag 12 september is er vijf maanden lang ontzettend hard gewerkt door de leden van de bouwcommissie, tientallen vrijwilligers en meerdere aannemers.
De verbouwing is keurig op tijd opgeleverd!
Zonder de onvoorwaardelijke inzet van de vrijwilligers zou dit niet mogelijk zijn geweest.
Voor, tijdens en na de werkzaamheden is er gelukkig ook veel gelachen.
Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de verbouwing van onze kantine verdient een groot compliment.

Ontzettend bedankt! 

De feestelijke opening van de kantine vindt plaats op zaterdag 5 oktober. Aanvang 20.30 uur.
Gezien het aantal aanmeldingen belooft dit een gezellig feest te worden.

Bestuur TC Boekel

Nieuws overzicht