Juni 2020
Dinsdag 23 juni
19:00 – 23:00

Vergadering dagelijks Bestuur

Bestuurskamer
Woensdag 24 juni
20:00 – 22:00

Vergadering sponsorcommissie

Bestuurskamer
Donderdag 25 juni
19:30 – 23:00

Vergadering technische commissie

Bestuurskamer
Maandag 29 juni
20:30 – 23:00

Vergadering jeugdcommissie

Bestuurskamer
Juli 2020
Donderdag 2 juli
20:00 – 23:00

Vergadering bestuur

Bestuurskamer
Maandag 6 juli
19:00 – 23:00

Vergadering kantinecommissie

Bestuurskamer
Augustus 2020
Dinsdag 25 augustus
19:00 – 23:00

Vergadering dagelijks Bestuur

Bestuurskamer
Donderdag 27 augustus
19:30 – 23:00

Vergadering technische commissie

Bestuurskamer
September 2020
Donderdag 3 september
20:00 – 23:00

Vergadering bestuur

Bestuurskamer
Maandag 7 september
19:00 – 23:00

Vergadering kantinecommissie

Bestuurskamer
Maandag 14 september
20:30 – 23:00

Vergadering jeugdcommissie

Bestuurskamer
Woensdag 23 september
19:30 – 23:00

Vergadering technische commissie

Bestuurskamer
Oktober 2020
Donderdag 1 oktober
19:00 – 23:00

Vergadering dagelijks Bestuur

Bestuurskamer
Maandag 5 oktober
19:00 – 23:00

Vergadering kantinecommissie

Bestuurskamer
Donderdag 8 oktober
20:00 – 23:00

Vergadering bestuur

Bestuurskamer
Maandag 26 oktober
20:30 – 23:00

Vergadering jeugdcommissie

Bestuurskamer
Woensdag 28 oktober
19:30 – 23:00

Vergadering technische commissie

Bestuurskamer
November 2020
Maandag 2 november
19:00 – 23:00

Vergadering kantinecommissie

Bestuurskamer
Dinsdag 10 november
19:00 – 23:00

Vergadering dagelijks Bestuur

Bestuurskamer
Donderdag 19 november
20:00 – 23:00

Vergadering bestuur

Bestuurskamer
December 2020
Maandag 7 december
19:00 – 20:30

Vergadering kantinecommissie

Bestuurskamer
20:30 – 23:00

Vergadering jeugdcommissie

Bestuurskamer
Donderdag 10 december
18:30 – 19:30

Vergadering dagelijks Bestuur

Bestuurskamer
19:30 – 23:00

Vergadering technische commissie

Bestuurskamer
Donderdag 17 december
20:00 – 23:00

Vergadering bestuur

Bestuurskamer
Vrijdag 25 december

1e Kerstdag (kantine gesloten)

Zaterdag 26 december

2e Kerstdag (kantine alleen openen bij hutselen)

April 2021
Dinsdag 27 april

Koningsdag (kantine gesloten)

Tijdens Koningsdag is de kantine gesloten.