Mei 2018
Maandag 14 mei
20:00 – 23:00

Vergadering jeugdcommissie

Bestuurskamer
t/m 14-02-2184
September 2018
Maandag 24 september
20:00 – 22:00

Algemene ledenvergadering 2018

Clubhuis

ALV d.d. 24 september 2018 Aanvang: 20.00 uur Locatie: Clubgebouw TC Boekel, Waterval 3 1) Opening door de voorzitter, Erik van Mierlo 2) Mededelingen en ingekomen stukken 3) Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 29 januari 2018 * 4) Bestuursverkiezing a. Aftredend en niet herkiesbaar is Christel Janssen, secretaresse. Het bestuur draagt Astrid Kraayvanger voor. Tegenkandidaten kunnen tot 48 uur voor aanvang van de ALV worden aangemeld bij de voorzitter. 5) Nieuwe clubapp 6) Aanpassing bardienstreglement 7) Goedkeuring budget verbouwing clubgebouw (stemming) 8) Rondvraag 9) Sluiting

Oktober 2018
Donderdag 4 oktober
20:00 – 23:00

Vergadering bestuur

Bestuurskamer
Zaterdag 6 oktober

45+ toernooi

Zondag 7 oktober

45+ toernooi

Maandag 8 oktober

45+ toernooi

Dinsdag 9 oktober

45+ toernooi

Woensdag 10 oktober

45+ toernooi

Donderdag 11 oktober

45+ toernooi

Vrijdag 12 oktober

45+ toernooi

Zaterdag 13 oktober

45+ toernooi

Zondag 14 oktober

45+ toernooi

Donderdag 18 oktober
19:30 – 23:00

Vergadering technische commissie

Bestuurskamer
Maandag 29 oktober
20:00 – 23:00

Vergadering jeugdcommissie

Bestuurskamer
November 2018
Donderdag 15 november
20:00 – 23:00

Vergadering bestuur

Bestuurskamer
Donderdag 29 november
19:30 – 23:00

Vergadering technische commissie

Bestuurskamer
December 2018
Maandag 10 december
20:00 – 23:00

Vergadering jeugdcommissie

Bestuurskamer
Donderdag 20 december
20:00 – 23:00

Vergadering bestuur

Bestuurskamer
Dinsdag 25 december

1e Kerstdag

Woensdag 26 december

2e Kerstdag

Hutselen

Januari 2019
Donderdag 3 januari
20:00 – 23:00

Vergadering bestuur*

Bestuurskamer

*als optie ipv 27 december

April 2019
Zaterdag 27 april

Koningsdag (kantine gesloten)

Tijdens Koningsdag is de kantine gesloten.