Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail *
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v. *
Activiteiten
Abonnement maandCategorie*
Abonnement maand CCategorie*
TennisCategorie*
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Akkoord automatische incasso
Contributies en eventuele trainingsgelden of andere verschuldigde bedragen worden bij onze vereniging
automatisch ge´ncasseerd. Hiervoor vragen wij uw toestemming.
Machtiging
*Hierbij geef ik toestemming aan TC Boekel om incasso opdrachten naar mijn bank te sturen,
voor het afschrijven van mijn verenigingsbijdragen van bovenvermeld IBAN nummer.
Indien de aanmelder (het nieuwe lid van TC Boekel) jonger is dan 18 jaar,
verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met deze machtigingverstrekking.
Handtekening nieuw lid/ouder/verzorger*
Gaarne je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd.
* Indien u het niet eens bent met een afboeking, dan kunt u dit bedrag tot 8 weken na afschrijving storneren.
 
Vragen over tennis
Heeft u al eerder getennist?
Zo ja, bij welke vereniging(en)?
Wilt u ook tennislessen gaan volgen?
Privacy instellingen
Akkoord Privacy Statement
Wat en hoe de gegevens van de leden standaard worden getoond, is vastgelegd in de reglementen van de vereniging.
Meer privacy? Geef hieronder je gewenste niveau aan en welke gegevens je daarvan eventueel niet getoond wilt hebben.
Privacy niveau
Openbaar
Jouw persoonsgegevens zijn zichtbaar wanneer de
club/vereniging persoonsgegevens openbaar toont.
Ingelogde bezoekers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers.
Ingelogde groepsleden
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers
van groepen waar je aan deelneemt (bijv. teams en lessen).
Gebruikers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor functionarissen
met toegang tot de administratie.
Overige privacy instellingen
Geboortedatum niet tonen
Pasfoto niet tonen
E-mailadres niet tonen
Telefoonnummers niet tonen
Adres niet tonen
Geen beeldmateriaal gebruiken
Blokkeer commerciële berichten
Je ontvangt geen berichten waarvan de afzender aangeeft dat het commerciële inhoud bevat
Clubblad/Nieuwsbrief
Let op: Vink je dit uit, dan ontvang je geen relevante
verenigingsinformatie meer en geef je aan zelf
verantwoordelijk te zijn voor het vergaren van
alle informatie die direct van belang
is voor jou als verenigingslid.
Opmerking